22 nov 2014

Brudd i forhandlingene med dreneringsentreprenør

2 dager før kontraktsinngåelse med totalentreprenør mottok styret en epost fra entreprenør som forklarte at de ikke var villig til å signere kontrakt på den kontraktsformen som var bestemt. Les mer...

Styret har siden april/mai 2014 vært i forhandlinger med PM entreprenør angående dreneringsarbeider i Høgdaveien borrettslag. Styret mottok i våres et pristilbud fra PM entreprenør basert på tilbudsunderlag sendt ut fra OPAK(borrettslagets byggeleder) som er basert på en totalentreprise avtale. Uken før vi skulle signere kontrakt hadde vi et avklaringsmøte med entreprenøren hvor det ble bestemt at oppstart dreneringsarbeider skulle starte 1.desember. Alt virket på dette tidspunktet i skjønneste orden. 2 dager før vi skulle holde kontraktsmøte, mottok styret en epost fra entreprenøren om at de ikke var villig til å signere kontrakt dersom den var basert på en totalentreprise, noe som har vært en forutsetning i hele prosessen. Dette er et viktig kriterium for borrettslaget, og forhandlingene er derfor avsluttet med PM entreprenør.

Styret har jobbet på spreng den siste tiden for å løse situasjonen og det vil bli sendt ut nytt tilbudsunderlag i november til entreprenører med forespørsel om oppstart januar/februar 2015. VI har vært i kontakt med forskjellige entreprenører med gode skussmål og funnet noen som skal ha kapasitet allerede nå i vinter. Frist for innlevering av pristilbud er satt til 12.desember, og styret vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer.

Styret synes det er veldig trist at forhandlingene skulle strande rett før målstreken, men vi mener også at borrettslaget ikke er tjent med å inngå en avtale med en aktør som etter vårt synspunkt oppfører seg så uprofesjonelt.