Endret: 26 sep 2014     Opprettet: 2 feb 2014

Dreneringsprosessen

Dreneringsprosessen er nå godt igang. Her følger noen hovedpunkter i fremdriften. Styret beklager at det ikke er blitt informert tidligere. Styret har jobbet iherdig i august og september med å få på plass en kontrakt med utførende entreprenør. Pr. 26.09.2014 mangler vi kun svar på et par punkter fra entreprenør for å kunne signere kontrakt. Oppstart drenering november/desember er fortsatt målsetningen. Styret vil komme tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Styret har valgt OPAK som byggeleder og styret har mottatt utkast til Tilbudsforespørsel. Denne vil styret godkjenne en av de nærmeste dagene og OPAK vil da sende den til 4 utvalgte entreprenører. Det vil så bli foretatt en tilbudsbefaring i slutten av februar 2014. En entreprenør vil bli valgt i løpet av mars og arbeidene vil etter all sansynlighet starte i løpet av november d.å.

Dersom noen har spørsmål utover dette, ta kontakt med Gunnar Kyvik i styret.

Styret har jobbet iherdig i august og september med å få på plass en kontrakt med utførende entreprenør. Pr. 26.09.2014 mangler vi kun svar på et par punkter fra entreprenør for å kunne signere kontrakt.

Oppstart drenering november/desember er fortsatt målsetningen. Styret vil komme tilbake med mer informasjon når dette foreligger.