9 des 2014

En liten presisering i forbindelse med krav til oppfølging av brannsikkerheten.

Det har kommet inn spørsmål om det er nødvendig å installere nye røykvarslere dersom en har røykvarslere koblet til et alarmselskap. Vi har fått beskjed fra brann og redningsetaten at dersom en har røykvarslere fra et alarmselskap, så er det kun nødvendig å innstallere en ny røykvarsler. Vi ber derfor alle som har røykvarslere som er tilkoblet et alarmselskap og som kun ønsker en stk. røykvarsler innstallert om å dokumentere at de er tilknyttet et alarmselskap til styret.