18 feb 2015

Fremdrift dreneringsarbeider

Styret har nå mottatt foreløpig fremdriftsplan fra Steinbakken entreprenør. Det kan fortsatt skje endringer, men dette er en god indikasjon på hva som vil skje når fremover. Fremdriftsplan finner dere ved å klikke på overskriften.

Her finner dere PDF av fremdrift.