22 nov 2014

Krav til oppfølging av brannsikkerheten i borrettslag

Styret har blitt kontaktet av brann og redningsetaten. Det viser seg at det er utstedt et pålegg fra 2007 som går på at Høgdaveien borrettslag må dokumentere rutiner for oppfølging av sikkerheten rundt brann. Les mer...

Pålegget sier at borrettslaget må ha rutiner på kontroll av brannvarslere og slukningsutstyr. For å tilfredstille disse kravene har styret inngått en avtale med et firma som heter "Trygg og sikker". Avtalen går ut på at "Trygg og sikker" installerer røykvarslere samt brannslukningsutsyr i hver enhet og at de følger opp utstyret etter en serviceavtale.

Montering av utstyr er tenkt i januar 2015, og det er tatt utgangspunkt i at det skal monteres 3 stk. røykvarslere i alle enheter, samt et slukningsapparat. Røykvarslerne kan seriekobles og har en batterivarighet på 10 år.

Vi ønsker at alle som har behov for flere enn 3 stk. røykvarslere melder dette inn til styret så raskt som mulig.

"Trygg og sikker" vil komme med et informasjonsskriv til alle beboere før oppstart arbeider.