Endret: 12 des 2015     Opprettet: 16 nov 2015

Nytt Avfallssystem

Styret har fått inn tilbud fra fire forskjellige entreprenører på nedgravde avfallscontainere. Det arbeides nå med å gjennomgå tilbudene og beslutte hvem som skal få oppdraget. Arbeidet vil starte innen få uker etter at avtale er tegnet med aktuell entreprenør.