2 feb 2015

Oppstart dreneringsarbeider

Styret har mottatt tilbud fra 3 entreprenører, og Steinbakken entreprenør har blitt valgt. Steinbakken entreprenør har i dag, mandag 2. februar begynt å rigge seg til.. De vil starte med å forberede dreneringsarbeidet ved å fjerne levegger/plattinger etc. i Høgdaveien1/3/5 og Trygve Ryensvei 25-35. (Det vil komme mer informasjon fra entreprenøren og styret snart)