1 jan 2018

Skateramp på lekeplassen

Skaterampen var et test prosjekt sommeren 2017 og den ble flittig brukt av borettslagets barn. Enkelte beboere har kommentert støy og før den evt settes opp til neste år får vi ta en runde på et fremtidig beboermøte om hvordan vi skal fortsette å ha det. Nå er den pakket bort og står med presenning ved siden av skøytebanen.