1 jan 2018

SKØYTEBANEN

Vedlikehold av skøytebanen

Skøytebanen har vært en stor suksess så langt i år. Vi oppfordrer alle til å bidra med måking av banen. Dette er helt avgjørende for å kunne holde banen åpen. Utstyret til måking er plassert på terrassen til Morten Larsen i Høgdaveien 5b.


Det er viktig at utstyret settes tilbake umiddelbart etter man er ferdig. Dessverre har noe av utstyret blitt ødelagt når det blir liggende ute. Vi har nå fått hjelp til sveising slik at alt skal nå fungere igjen.