1 jan 2018

SØPPEL

Fulle søppelcontainere

Nå i romjulen har noen av containerne vært fulle og vi ser at det blir satt igjen søppelposer utenfor. Vi har purret Oslo kommune så vi håper containerne blir tømt veldig snart.

Inntil det skjer så ber vi beboere om å absolutt ikke sette søppel ved siden av containerne da det finnes rotter i området.

Vi takker for forståelsen!