Endret: 26 mai 2014     Opprettet: 19 mai 2014

Styremøte 19.05.2014

Styret holdt et konstruktivt og innholdsrikt 3 timers møte hvor vi gikk gjennom store og små saker. Les mer....

Saker styret behandlet/diskuterte i møtet:

 • Eposter fra beboere vedrørende drenering.

 • søknader

 • Hva er søknadspliktig i borrettslaget? Det kan være uklart hva som skal søkes om og hva som ikke behøver søknad. Styret ønsker derfor å lage en liste for å definere dette.

 • Get avtalen. Styret går gjennom avtalen og ser om det finnes bedre alternativer, eventuellt om man kan reforhandle.

 • Oppfølging av reklamasjon på takarbeidene utført av OBE.

 • Ny dugnad.

 • Garasjedører. Det er fortsatt låser som er ødelagt etter innbruddsforsøk for 2 år tilbake. Styret skaffer en oversikt over hvem som er berørt og iverksetter tiltak.

 • Søppelskur. Søppelskurene forfaller og styret ønsker derfor å se på kostnadene ved utbedring/nye løsninger.

 • Leker/utstyr på lekeplassen. Mye av utstyret på lekeplassen er ødelagt/er i ferd med å bli ødelagt. Styret kontakter firma for å få et kostnadsoverslag på utbedring/fornyelse.

 • Årshjul. Styret ønsker å øke informasjonen ut til beboerne, og vil derfor lage et årshjul, slik at det blir lettere å holde seg oppdatert på hva som skal skje når.

 • Gressklipping/måking. Styret ønsker å gå gjennom og reforhandle avtale, evt. hente inn tilbud fra andre aktører.

 • Drenering